26 maja 2018 r.
od 1600 do 2000
ZAPRASZAMY !!!
Wiosna - trzeci etap konkursu „Zdrowo jem, więcej wiem”
" WITAJ MAJ,
TRZECI MAJ "
Co możemy zrobić dla naszej planety ?
Znamy wyniki II etapu konkursu „Zdrowo jem, więcej wiem”
" Nigdy nie zaginie górolskie godanie "
Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.
Będziemy reprezentować powiat w finale "Wielkiej Ligi Czytelniczej"
Szkoły Podstawowej w Ciścu
Dotacja na zakup książek do biblioteki.
Zbieramy klapki dla Gambii od 14 V do 30 VI
Zajęcia pozalekcyjne.
Turystyka górska
i krajoznawcza.
w roku szkolnym 2017/2018
Kalendarium
Witraż
Wielkanocny.
w czwartek
15 marca 2018 r.
Wojewódzki Konkurs dla uczniów szkoły podstawowej
"BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ"
dla uczniów
klas 4-6
Ogólne warunki ubezpieczenia szkolnego
w roku szkolnym 2017/2018
od 05 do 31 marca 2018 r.
w roku szkolnym 2017/2018
15 maja 2018 r. (wtorek)
o godzinie 1600